Delbetalning

Dela upp din betalning på 3 månader
Vi kan erbjuda dig 3 månaders räntefri delbetalning.

Mer information får du på kliniken.

Tidsbokning

Kontakta receptionen på
Telefon: 031 - 93 60 60

Vid återbud var vänlig ring i så god tid att annan patient kan erbjudas tid.

Uteblivet besök debiteras enligt tandvårdstaxan.

Priser

Priser

100 UNDERSÖKNING, RISKBEDÖMNING OCH HÄLSOFRÄMJANDE ÅTGÄRDER
101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 869
101 Basundersökning och diagnostik,omfattande, tandläkare 981
103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, tandläkare 415
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1151
108 Utredning utförd av tandläkare 1882
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 639
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 846
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 268
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist 617
120 Röntgenåtgärder
121 Röntgenundersökning av enskild tand 63
122 Röntgenundersökning Delstatus 319
123 Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan 983
124 Panoramaröntgen 693
125 Röntgenundersökning, extraoral för kefalometrisk analys 580
126 Röntgenundersökning, omfattande 1109
141 Studiemodell, för behandlingsplanering 674
161 Salivsekretionsmätning 686
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 297
163 Biopsi och Laboratorieundersökning (PAD) 1737
—- Blekning inkl material, inklusive 25% moms – patienten betalar 100%. Ersätts ej av försäkringskassan. 4016
200 SJUKDOMSFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER
201 Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning 517
204 Profylaxskena, per skena 798
205 Fluorbehanding inklusive professionell tandrengöring i kombination med undersökningsåtgärd 178
206 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring 344
300 SJUKDOMSBEHANDLANDE ÅTGÄRDER
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 494
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 874
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1829
311 Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar 517
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 203
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 517
322 Stegvis exkavering 1148
341 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning 500
342 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning 1008
343 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, särskilt tidskrävande 1484
400 KIRURGISKA ÅTGÄRDER
401 Tanduttagning, en tand 1165
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 1912
403 Tanduttagning tillkommande enkel 196
404 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle 3492
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4842
406 Tanduttagning, övertalig tand 1360
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 328
420 Kirurgiska åtgärder vid implantatprotetik
420 Implantat, per styck 3363
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur 5737
422 Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik 2523
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre fixturer per operationstillfälle 7810
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre fixturer vid tvåstegsteknik 2953
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer 10941
426 Kirurgisk friläggning av fler än tre fixturer vid tvåstegsteknik 3815
429 Borttagande av frakturerad fixtur (implantat), per fixtur 5734
430 Korrigerande kirurgi vid implantat 1394
435 Avlägsnande av ett implantat 1264
436 Avlägsnande av ett implantat, enkelt 316
440 Parodontalkirurgiska åtgärder
441 Plastik, enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand eller vid peri-implantit vid enstaka implantat 2522
442 Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom 4573
443 Kirurgisk behandling av peri-implantit 3994
500 ROTBEHANDLING
501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 3890
502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 4361
503 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5590
504 Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6232
521 Akut endodontisk behandling 873
522 Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi 936
523 Stiftborttagning 1272
541 Apikal kirurgisk behandling, per operationstillfälle 4044
542 Apikal kirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1049
600 BETTFYSIOLOGISKA ÅTGÄRDER
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 4028
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 4028
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena 2560
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 749
700 REPARATIVA ÅTGÄRDER
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 681
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1072
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1279
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 886
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1279
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1669
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1942
708 Stiftförankring vid fyllningsterapi 781
800 PROTETISKA ÅTGÄRDER
800 Permanet tandstödd krona, per käke, inklusive material 7786
801 Permanet tandstödd krona, flera i samma käke, inklusive material 7226
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift,inklusive allt material 4568
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1545
804 Hängande broled, per led,inklusive allt material 4246
805 Emaljretinerad konstruktion, per stöd 2004
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 4281
807 Semipermanent krona/bro, per led 2540
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 7157
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led 1308
810 Reparativa åtgärder förknippade med tandburen protetik
811 Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad. 772
812 Broreparation 1 1628
813 Broreparation 2 4999
814 Broreparation 3 10314
820 Avtagbar protetik
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 4222
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 6713
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 13139
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 13511
826 Attachments, per styck, material 114
827 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 11289
828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 11338
829 Immediatprotes 10460
Reparation av avtagbar protetik
831 Justering av avtagbar protes 397
832 Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand 1349
833 Rebasering av protes 2730
834 Lagning av protes där teknikerinsats krävs 2160
835 Rebasering och lagning av protes 3467
836 Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs 4275
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 7504
845 Ocklusionskorrigerande bettinslipning 2186
848 Betthöjning med fyllningsmaterial, per tand 576
Protetiska åtgärder vid implantatbehandling
850 Implantatförankrad krona, en per käke 8744
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke 7620
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 4246
855 Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat 361
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat 1301
857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat 393
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck 1904
861 Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer 47407
862 Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer 49480
863 Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer 57089
865 Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer 47407
871 Implantatstödd täckprotes, 2 fixturer 24186
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 fixturer 25125
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 fixturer 25417
874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 fixturer 5940
875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 fixturer 7441
876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 fixturer 8673
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive fixturer, implantatkomponenter och förankringselement 23805
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 334
Reparation av implantat och implantatretinerad protetik
880 Av- och påmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat 2355
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1271
882 Av- och påmontering av implantatförankrad bro 3543
883 Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats 6337
884 Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs. 15760
888 Fästskruv, per styck 342
889 Centrumskruv, per styck 805
890 Implantatförankrad krona på befintlig distans/kopplingsdel 8530

logo-offcanvas